Home Aktualności RTMon Skrypty macro w RTMon
Skrypty macro w RTMon

4.09.2009 Program CoMeta.RTMon został wyposażony w mechanizm przetwarzania skryptów automatyzujących zlecenia operatorskie. Funkcja ta znacząco poprawia ergonomię nadzoru technologicznego, szczególnie dla procesów wielofazowych, w których występuje okresowa potrzeba zmiany wielu parametrów (nastaw) procesu. Skrypty uruchamiane są w trybie interaktywnym z poziomu synoptyki. Funkcja dostępna jest poczynając od wersji 3.35 programu.