Home Aktualności
Aktualności


Obsługa wiskozymetru RM180

5.12.2003 Wznowiono pielęgnację programu RM180 zapewniającego wsparcie dla wiskozymetrów firmy METTLER.

 
Nowe biblioteki symboli do NeoPainta

12.11.2003 Opracowana przez firmę MetaSoft biblioteka symboli aparaturowych ST_KIT2 do szybkiego tworzenia schematów technologicznych edytorem NeoPaint z wykorzystaniem funkcji STAMP dostępna jest na stronie Download.

 
Nowe elementy animowane w RTMon

3.07.2000 Radykalnie rozszerzono możliwości systemu CoMeta w zakresie obsługi animowanych schematów elektrycznych i obwodowych. Prezentacja eldemo.zip oraz próbki bibliotek elementów elektro.zip do pobrania ze strony Download.

 
Seminarium CATID

16.06.2000 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW odbyło się seminarium sprawozdawcze programu CATID. W części poświęconej interdyscyplinarnym badaniom eksperymentalnej instalacji OKSYMÓW zaprezentowano uzyskane rezultaty oraz aktualny stan systemu automatyki zrealizowanego przez firmę MetaSoft:
- schemat technologiczno - pomiarowy węzła syntezy,
- schemat technologiczno - pomiarowy węzła wydzielania,
- schemat technologiczno - pomiarowy węzła wyparki cienkowarstwowej faza E, faza D.

 
Diagnostyka przemysłowa

25.05.2000 Zakończono uzgodnienie implementacyjne związane z integracją systemu CoMeta z opracowanym w Instytucie Automatyki i Robotyki PW systemem diagnostyki przemysłowej DIAG. Niezależna od platformy operacyjnej współpraca między systemami oparta jest na architekturze klient-serwer.

 
Humorystycznie o zastosowaniach SCADA

01.05.2000 W 5(29) numerze Miesięcznika Politechniki Warszawskiej ukazał się artykuł Laboratorium pod trójką omawiający działalność Laboratorium Procesów Technologicznych PW, a także udział firmy MetaSoft w procesach badawczych i dydaktycznych.

 

 
Misja japońska w Polsce

24.02.2000 w Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane przez Japoński Ośrodek Handlu Zagranicznego JETRO związane z pobytem w Polsce Misji Współpracy Technologicznej Polska-Japonia. Po seminarium, w siedzibie Agencji Techniki i Technologii odbyły się bezpośrednie rozmowy uczestników Misji z polskimi naukowcami i przedsiębiorcami. Kierunki dalszego rozwoju systemu CoMeta przedstawił Stanisław Szymczak.

 

 
RTMon i ultradźwiękowe pomiary poziomów

31.12.1999 uruchomiono eksperymentalny monitoring ujęcia PU-1 w Wodociągach Warszawskich. Przedsięwzięcie zrealizowano w oparciu o program CoMeta.RTMon.SH oraz ultradźwiękowe mierniki poziomu i koncentrator danych SHIPER firmy PERPETUUM.

 
Oksymy - seminarium CATID

21.10.1999 w Laboratorium Procesów Technologicznych Wydziału Chemicznego PW odbyło się seminarium uczestników programu CATID poświęcone interdyscyplinarnym badaniom eksperymentalnej instalacji OKSYMÓW. W pierwszym etapie na bazie danych pochodzących z eksperymentów technologicznych zostanie przeprowadzona identyfikacja sygnałowa węzła wyparki cienkowarstwowej. Zrealizowana na podstawie projektu firmy MetaSoft automatyka instalacji OKSYMÓW oparta jest o mierniki i regulatory SHINKO, moduły RIO oraz program CoMeta.RTMon.SH.

 
MetaSoft w programie Tempus

25-27.09.1999 w Warszawie odbyło się 2 spotkanie uczestników programu Unii Europejskiej TEMPUS S_JEP-12051-97 poświęcone reorganizacji programu nauczania na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Firmę MetaSoft reprezentował Stanisław Szymczak, który przedstawił możliwość wykorzystania eksperymentalnej instalacji OKSYMÓW do badań identyfikacyjnych i optymalizacyjnych oraz wprowadzenia systemów SCADA do dydaktyki Wydziału Chemicznego PW. Materiały z wystąpienia Stanisława Szymczaka

 
Nowy MS-DOS 7.1

10.06.1999 Ukazał się system Windows 98SE (Second Edition). Jądro tego systemu to MS-DOS 7.1, zalecana platforma operacyjna dla systemu CoMeta.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 5