Home Aktualności RTMon Zdalne wykonywanie poleceń w systemie CoMeta
Zdalne wykonywanie poleceń w systemie CoMeta
8.12.2010 Poczynając od wersji 4.00 stacje operatorskie CoMeta.RTMon wyposażone są w możliwość zdalnego wykonywania zleceń operatorskich (ang. remote command execution). Wykorzystanie nowej funkcjonalności uwarunkowane jest zainstalowaniem na poszczególnych stacjach sprzętowego systemu kontroli uprawnień, np opartego o RFID.
Po identyfikacji i weryfikacji uprawnień operatora, stacje klienckie CoMeta.RTMon.NB wysyłają datagramy sieciowe z poleceniem zdalnego wykonania nastawy DiOut/AnOut lub wykonania macra do stacji CoMeta.RTMon o funkcjonalności IOServera. Tu następuje ponowna weryfikacja uprawnień operatora oraz wykonalności polecenia. Wykonanie polecenia na poziomie sterownika PLC lub regulatora następuje poprzez transakcję IOServera w sieci obiektowej. Operacje wydawania i realizacji zdalnych zleceń operatorskich są .