Home Aktualności RTMon Zmiany on-line konfiguracji systemu CoMeta
Zmiany on-line konfiguracji systemu CoMeta

10.01.2013 Wprowadzono możliwość zmiany konfiguracji systemu CoMeta w trakcie jego funkcjonowania. Dotyczy to predefiniowanego dotychczas składu grup technologicznych oraz obieranego przy uruchomieniu profilu procesu.