Home Aktualności RTMon Kontrola spójności systemu CoMeta
Kontrola spójności systemu CoMeta

07.03.2013 Wprowadzono kontrolę spójności wersji oprogramowania oraz profili procesu używanych po stronie IOServera oraz dołączonych stacji klienckich. Zmiany dotyczą programu CoMeta.RTMon od wersji 4.39.