Home Aktualności RTMon Nowe funkcje IOServera
Nowe funkcje IOServera

21.10.2013 Rozbudowano funkcjonalność IOServera programu CoMeta.RTMon. Dostępne do wersji 4.53 dotychczasowe funkcje udostępniania klientom tablicy stanu wszystkich zmiennych procesowych oraz zdalnych nastaw, wzbogacono o udostępnianie wektorów trendów oraz zdalnej aktualizacji oprogramowania.