Home Aktualności RTMon CoMeta w laboratorium
CoMeta w laboratorium

13.02.2015 W wersji 4.71 programu CoMeta.RTMon zaimplementowano protokół komunikacyjny LAI (abr. Labor Application Interface) pozwalający na adresowalną obsługę wszystkich wyposażonych w port RS-485 urządzeń termostatujących firmy Huber. Tym samym urządzenia te dołączyły do obsługiwanych wcześniej przez system CoMeta urządzeń laboratoryjnych firm LAUDA, JULABO i IKA z wbudowanym protokołem NAMUR.