Home Aktualności RTMon RTMon.NB na Virtual PC 2007 i Sun VirtualBox
RTMon.NB na Virtual PC 2007 i Sun VirtualBox

9.11.2009 Sukcesem zakończyły się próby wdrożenia sieciowych stacji klienckich na wirtualnych maszynach Microsoft Virtual PC 2007 oraz Sun VirtualBox pracujących pod kontrolą Windows XP.