Home Aktualności RTMon Nowe elementy interaktywne w RTMon i ViWi
Nowe elementy interaktywne w RTMon i ViWi

28.02.2010 Wprowadzono nową klasę elementów interaktywnych przeznaczonych do efektywnej budowy ergonomicznych ekranów HMI. Umożliwia ona zmianę wartości zmiennych wyjściowych (AnOut i DiOut) bezpośrednio przez kliknięcie środkowym klawiszem myszki na element interaktywny umieszczony na obrazie synoptycznym. Istotnie upraszcza to obsługę operatorską i czyni ją przyjazną i naturalną. Właściwość dostępna jest w programie CoMeta.RTMon poczynając od wersji 3.63 oraz programie konfiguracyjnym CoMeta.ViWi w wersji 3.13. UWAGA: nowe przełączniki X_VAL_DO i ID_VAL_AO w META.INI.