Home Misja
Misja firmy MetaSoft -
Misja

Dysponując wiedzą i niezbędnym doświadczeniem dostarczamy naszym Klientom produkty i usługi rzetelnie dopasowane do ich potrzeb i możliwości.
Pracujemy nad ciągłym doskonaleniem i rozwojem naszych umiejętności, aby zagwarantować światowy poziom naszej oferty. Współpracujemy z firmami o specjalizacjach pokrewnych, aby nasza oferta była spójna i kompleksowa.
Popularyzujemy naszą wiedzę w środowiskach małych i średnich przedsiębiorców, aby ułatwić im wdrożenie systemów jakości TQM i dalsze funkcjonowanie w zjednoczonej Europie.
Rozwijając nasz system, uwzględniamy potrzeby naszych dotychczasowych Klientów, podtrzymując ich przekonanie o właściwym wyborze dostawcy oprogramowania.
Rozumiejąc, że jednym z motywów skłaniających do zastosowania naszego oprogramowania są wymogi normy ISO9000, udzielamy na nie bezterminowej gwarancji, czym potwierdzamy, iż będzie ono pewnym ogniwem w każdym systemie jakości.