Home Profil firmy
Profil

Firma MetaSoft rozpoczęła działalność w styczniu 1987. Jej założycielem i właścicielem jest inż. Stanisław Szymczak, absolwent Wydziału Elektroniki PW i wieloletni pracownik OBR Automatyzacji Procesów Chemicznych CHEMOAUTOMATYKA.
Początkowo firma specjalizowała się w konstruowaniu unikalnej aparatury przeznaczonej dla automatycznych (skomputeryzowanych) stanowisk badawczych.
Niezależnie opracowywano uniwersalne oprogramowanie SCADA przeznaczone do kompleksowej komputerowej obsługi procesów technologicznych i eksperymentów badawczych od etapu projektu, poprzez monitoring, sterowanie i archiwizację do analizy poprocesowej i optymalizacji. Wynikiem tych prac jest system CoMeta, podstawa oferty naszej firmy. W obecnej postaci jest on rozwijany i dystrybuowany od 1994 roku.
Jednym z osiągnięć firmy MetaSoft jest opracowanie i wdrożenie metody opisu procesów technologicznych w dziedzinie baz danych, pozwalającej na wykorzystanie oprogramowania CoMeta przez specjalistów z różnych dziedzin nauki, techniki i przemysłu. Metoda ta od kilku lat jest przedmiotem nauczania studentów kierunków technologicznych na Wydziale Chemicznym PW.
Drugim obszarem działania firmy jest projektowanie i realizacja kompletnych, automatycznych systemów sterowania i pomiarów dla nauki i przemysłu.
Zainteresowanie dydaktyką oraz badaniami naukowymi zaowocowało udziałem firmy MetaSoft w licznych programach badawczych, co zwiększyło obszar rozwoju systemu CoMeta o zagadnienia związane z identyfikacją, symulacją, modelowaniem, diagnostyką oraz optymalizacją procesów przemysłowych.