Home Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne

Każdy program systemu CoMeta posiada szczegółową dokumentację użytkową w języku polskim, skrupulatnie aktualizowaną w miarę rozwoju systemu. Szczegółowo analizujemy każdy zgłoszony problem, zawsze doprowadzając do jednoznacznego rozstrzygnięcia. Interesujemy się przebiegiem eksploatacji wdrożonych systemów, dbając o ich właściwą pielęgnację. Realizacja powyższych zasad zagwarantowana jest w umowie licencyjnej. Zapewniamy 24 godzinny serwis telefoniczny, e-mailowy lub porady FAQ. Stosujemy również zdalną konfigurację i aktualizację naszego oprogramowania. Poprzez serwer ftp udostępniamy materiały szkoleniowe, biblioteki oraz narzędzia. Zasoby te dostępne są również na naszej stronie w działach:


Dokumentacja systemu CoMeta

Demo

Biblioteki do tworzenia synoptyki

Przydatne narzędzia

FAQ